١- خود را مدیون اسلام و انقلاب می داند.
٢- مومن به انقلاب و مبانی آن است.
٣- به آینده انقلاب و نظام اسلامی امیدوار است.
٤- دوستدار انقلاب و نظام اسلامی است.
به گزارش چهارمحال بیست٬ جلسه قرارگاه هم اندیشی و هماهنگی فعالیت های دانش آموزان دختر با حضور مدیر سازمان بسیج دانش آموزی٬ فرماندهان حوزه ها٬ بسیج جامعه زنان٬ دانش آموزان نخبه و نمایندگان دیگر اقشار استان چهارمحال و بخ

عکس برگزیده

تازه ترین اخبار

دین و اندیشه

  • واژه «ویل» در آیات متعددی از قرآن مجید و به صورتهای مختلف به کار رفته است؛ اما از آن رو که دو سوره مکی قرآن؛ "همزه" و مطففین"؛ سوره هایی هستند که با این کلمه شروع شده...